เราประสบการณ์ฝึกงานต่างประเทศของนักศึกษาชีววิทยา

ดิฉัน น.ส.กวินนาฏ เสืออบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ได้มีโอกาสไปศึกษางานวิจัยที่ศูนย์วิจัย Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) แห่งมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่อยู่ที่นี่ ได้รับความรู้หลายอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะเรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน(Cyanobacteria) ใน Photobioreactor นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ การทำการทดลองด้วยตัวเอง การเขียนรายงาน และการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการและในชีวิตประจำวัน นอกจากงานทางด้านวิชาการแล้ว ยังได้ร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดที่จัดโดยมหาวิทยาลัยกับเพื่อนๆในแลปในชื่อทีม Volleybatch และได้รับรางวัลที่ 1 ประจำปีนี้ มากไปกว่านั้นตลอดสองเดือนที่ผ่านมา การใช้ชีวิตคนเดียวในต่างแดน การมีเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้มุมมองความคิดที่ต่างออกไปและตระหนักถึงความสำคัญของการกล้าแสดงออกทางความคิด การพูดคุยกันอย่างมีเหตุผล และการเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น

แกลเลอรี