ร่วมงานประชุมวิชาการ III International Orchid Symposium (IOS 2018)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ และคณะ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ III International Orchid Symposium (IOS 2018) ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2018 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งในงานนี้จะรวบรวมกลุ่มนักวิจัยที่อยู่ในแนวหน้าของสนามของพวกเขาและจะเป็นโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่มีอยู่ โปรแกรมนี้จะรวมถึงการสัมมนาการประชุมโปสเตอร์และการอภิปรายเป็นพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อเซสชั่นต่างๆในสาขาวิทยาศาสตร์กล้วยไม้ และถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมการอภิปรายรวมถึงความร่วมกับเพื่อนสมาชิกจากทั่วโลก