ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ในส่วนของภาควิชาชีววิทยา

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ในส่วนของภาควิชาชีววิทยา (ตามเอกสารแนบ) หมดเขตการรับสมัคร 20 ก.ค 58

การฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 นี้